Velkommen til galleri-bathya

Wintertime (natureabstractions)
             
            Nu falmer skoven trindt om land
            og fuglestemmen daler,
            nu storken flyver over strand 
            ham følger viltre svaler.
            
            Hvor marken bølged nys som guld
            med aks og vipper bolde,
            der ser man nu kun sorten muld
            og stubbene de golde.
  
            Men i vor lade, på vor lo
            der har vi nu Guds gaver,
            der virksomhed og velstand gro
            i tøndemål af traver.
  
            Og Han som vokse lod på jord
            de gyldne aks og vipper,
             Han bliver hos os med sit ord 
            det ord som aldrig glipper.
      
            Ham takker alle vi med sang 
            for alt hvad Han har givet:
            for hvad Han vokse lod i Vang
            for ordet og for livet!
            
            Da over os det hele år
            sin fred Han lyser gerne,
            og efter vinter kommer vår 
            med sommer korn og kærne.
  
            Og når til sidst på Herrens bud
            vort timeglas udrinder,
            en evig sommer hos vor Gud
            i paradis vi finder.

            Hans ånd som alting kan og ved ,
            os i de korte dage 
            med tro og håb og kærlighed
            til paradis ledsage!

                             Grundtvig