IMPASTO OLIEMALERIER

Efterår 100x100
Efterår 100x100
Løvfald I 100x100
Løvfald I 100x100
 Løvfald II 100x100
Løvfald II 100x100
Vinteren strenges 100x100
Vinteren strenges 100x100
Skovvækst 80x80 *
Skovvækst 80x80 *
Vildranke 100x90
Vildranke 100x90
  Skovbund I 100x90
Skovbund I 100x90
Skovbund II 100x90
Skovbund II 100x90
Strandvækst 40x40
Strandvækst 40x40
Strandvækst 40x40
Strandvækst 40x40
 Siv bred 60x60
Siv bred 60x60
Siv bund  60x60
Siv bund 60x60
Ha Kotel - Grædemuren  100x100
Ha Kotel - Grædemuren 100x100
Nature morte 50x40 m lys ramme
Nature morte 50x40 m lys ramme
Nature morte 60x60
Nature morte 60x60
Nature morte 60x60
Nature morte 60x60
Summertime 116x89 *
Summertime 116x89 *
Nature morte 100x90x3
Nature morte 100x90x3
Tangplanter 40x40
Tangplanter 40x40
Tangplanter 40x40
Tangplanter 40x40
Fynsk forår 80x80 *
Fynsk forår 80x80 *
Forårs duft 50x40x3
Forårs duft 50x40x3
Fynsk forår 100x90
Fynsk forår 100x90
Fynsk forår 100x90
Fynsk forår 100x90